Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod lýkovec

Názov rastliny Obrázky
lýkovec jedovatý
Daphne mezereum
lykovec jedovatý
lýkovec slovenský
Daphne arbuscula
lykovec muránsky
lýkovec vavřínový
Daphne laureola
lykovec vavrínový
lýkovec vonný
Daphne cneorum
lykovec voňavý