Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod kyprej

Názov rastliny Obrázky
kyprej prutnatý
Lythrum virgatum
vrbica prútnatá
kyprej trojlistenný
Lythrum tribracteatum
vrbica drobná
kyprej vrbice
Lythrum salicaria
vrbica vŕbolistá
kyprej yzopolistý
Lythrum hyssopifolia
vrbica yzopolistá