Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod hvozdík

Názov rastliny Obrázky
hvozdík
Dianthus × lucae
klinček
hvozdík
Dianthus praecox subsp. pseudopraecox
klinček včasný nepravý
hvozdík
Dianthus praecox subsp. praecox
klinček včasný pravý
hvozdík bulharský
Dianthus microlepis
klinček
hvozdík kartouzek
Dianthus carthusianorum
klinček kartuziánsky
hvozdík kartouzek horský
Dianthus carthusianorum subsp. subalpinus
klinček kartuziánsky horský
hvozdík kartouzek pravý
Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum
klinček kartuziánsky pravý
Obrázok nie je k dispozícii
hvozdík kartouzek sudetský
Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus
klinček kartuziánsky sudetský
hvozdík kartouzek širolistý
Dianthus carthusianorum subsp. latifolius
klinček kartuziánsky širokolistý
hvozdík kropenatý
Dianthus deltoides
klinček slzičkový
hvozdík ledovcový
Dianthus glacialis
klinček ľadovcový
hvozdík lesklý
Dianthus nitidus
klinček lesklý
hvozdík Lumnitzerův
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri
klinček včasný Lumnitzerov
hvozdík moravský
Dianthus moravicus
klinček moravský
hvozdík péřitý
Dianthus praecox
klinček včasný
hvozdík písečný český
Dianthus arenarius subsp. bohemicus
klinček piesočný český
hvozdík Pontederův
Dianthus pontederae
klinček Pontederov
hvozdík pozdní
Dianthus serotinus
klinček neskorý
hvozdík pyšný alpinský
Dianthus superbus subsp. alpestris
klinček pyšný alpský
hvozdík pyšný pravý
Dianthus superbus subsp. superbus
klinček pyšný pravý
hvozdík Seguierův
Dianthus collinus
klinček kopcový
hvozdík shloučený
Dianthus barbatus subsp. compactus
klinček bradatý nakopený
hvozdík sivý
Dianthus gratianopolitanus
klinček sivý
hvozdík svazčitý
Dianthus armeria
klinček zväzkovitý
hvozdík vousatý
Dianthus barbatus
klinček bradatý
Obrázok nie je k dispozícii