Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod hadí

Názov rastliny Obrázky
hadí mord maloúborný
Scorzonera parviflora
hadomor maloúborový
hadí mord nachový
Scorzonera purpurea
hadomor purpurový
hadí mord nízký
Scorzonera humilis
hadomor nízky
hadí mord rakouský
Scorzonera austriaca
hadomor rakúsky
hadí mord růžový
Scorzonera rosea
hadomor ružový
hadí mord šedý
Podospermum canum
hadokoreň sivý
hadí mord španělský
Scorzonera hispanica
hadomor španielsky