Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod dub

Názov rastliny Obrázky
dub
Quercus frainetto
dub balkánsky
dub cer
Quercus cerris
dub cerový
dub cesmínovitý
Quercus ilex
dub cezmínový
dub červený
Quercus rubra
dub červený
Obrázok nie je k dispozícii
dub kermesový
Quercus coccifera
dub kermesový
dub korkový
Quercus suber
dub korkový
dub letní
Quercus robur
dub letný
dub pýřitý
Quercus pubescens
dub plstnatý
dub zimní
Quercus petraea
dub zimný