Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod chrastavec

Názov rastliny Obrázky
chrastavec bratislavský
Knautia x posoniensis
chrastavec
chrastavec Kitaibelův
Knautia kitaibelii
chrastavec Kitaibelov
chrastavec křovištní
Knautia drymeia
chrastavec kroviskový
chrastavec lesní
Knautia maxima
chrastavec lesný
chrastavec rolní
Knautia arvensis
chrastavec roľný