Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod sleziník

Názov rastliny Obrázky
sleziník červený
Asplenium trichomanes
slezinník červený
sleziník červený zakřivený
Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis
slezinník
sleziník hadcový
Asplenium cuneifolium
slezinník klinovolistý
sleziník nepravý
Asplenium adulterinum
slezinník nepravý
sleziník netíkovitý
Asplenium adiantum-nigrum
slezinník čierny
Obrázok nie je k dispozícii
sleziník routička
Asplenium ruta-muraria
slezinník rutovitý
sleziník severní
Asplenium septentrionale
slezinník severný
sleziník zelený
Asplenium viride
slezinník zelený