Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod rukev

Názov rastliny Obrázky
rukev bažinná
Rorippa palustris
roripa močiarna
Rukev křenovitá
Rorippa x armoracioides
roripa
rukev obecná
Rorippa sylvestris
roripa lesná
rukev obojživelná
Rorippa amphibia
roripa obojživelná
rukev rakouská
Rorippa austriaca
roripa rakúska