Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod rozrazil

Názov rastliny Obrázky
rozrazil
Veronica kellererii
veronika
rozrazil
Veronica sp.
veronika
rozrazil
Pseudolysimachion sp.
veronikovec
Obrázok nie je k dispozícii
rozrazil
Veronica alpina
veronika alpínska
rozrazil bažinný
Veronica anagalloides
veronika močiarna
Obrázok nie je k dispozícii
rozrazil bezlistý
Veronica aphylla
veronika bezlistá
rozrazil břečťanolistý
Veronica hederifolia
veronika brečtanolistá
rozrazil cizí
Veronica peregrina
veronika cudzia
rozrazil časný
Veronica praecox
veronika včasná
rozrazil Dilleniův
Veronica dillenii
veronika Dillenova
rozrazil dlouholistý
Pseudolysimachion longifolium
veronikovec dlholistý
rozrazil douškolistý
Veronica serpyllifolia
veronika dúškolistá
rozrazil drchničkovitý
Veronica anagallis-aquatica
veronika drchničkovitá
rozrazil horský
Veronica montana
veronika horská
rozrazil jarní
Veronica verna
veronika jarná
rozrazil keříčkatý
Veronica fruticans
veronika kríčkovitá
rozrazil klasnatý
Pseudolysimachion spicatum
veronikovec klasnatý
rozrazil laločnatý
Veronica sublobata
veronika laločnatá
rozrazil latnatý širolistý
Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum
veronikovec metlinatý listnatý
rozrazil lékařský
Veronica officinalis
veronika lekárska
rozrazil lesklý
Veronica polita
veronika lesklá
rozrazil matný
Veronica opaca
veronika tmavá
Obrázok nie je k dispozícii
rozrazil nitkovitý
Veronica filiformis
veronika nitkovitá
rozrazil ožankový
Veronica teucrium
veronika hrdobarkovitá
rozrazil perský
Veronica persica
veronika perzská
rozrazil pobřežní
Veronica catenata
veronika vodná
rozrazil polní
Veronica agrestis
veronika poľná
Obrázok nie je k dispozícii
rozrazil potoční
Veronica beccabunga
veronika potočná
rozrazil rakouský
Veronica austriaca
veronika zubatá
rozrazil rezekvítek
Veronica chamaedrys
veronika obyčajná
rozrazil rolní
Veronica arvensis
veronika roľná
rozrazil rozprostřený
Veronica prostrata
veronika rozprestretá
rozrazil slanistý
Veronica scardica
veronika drobnolistá
rozrazil šedivý
Pseudolysimachion incanum subsp. pallens
veronikovec sivý bledý
rozrazil štítkovitý
Veronica scutellata
veronika štítovitá
rozrazil trojklaný
Veronica triphyllos
veronika trojúkrojková
rozrazil trojlaločný
Veronica triloba
veronika trojlaločná
rozrazil vídeňský
Veronica vindobonensis
veronika viedenská
rozrazil vstavačovitý
Pseudolysimachion orchideum
veronikovec vstavačovitý