Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod rožec

Názov rastliny Obrázky
rožec
Cerastium carinthiacum
rožec širokolistý
rožec alpský
Cerastium alpinum
rožec alpínsky
rožec jednokvětý
Cerastium uniflorum
rožec jednokvetý
rožec klubkatý
Cerastium glomeratum
rožec klbkatý
rožec krátkoplátečný
Cerastium brachypetalum
rožec krátkolupienkový
rožec kuřičkolistý
Cerastium alsinifolium
rožec
rožec lepkavý
Cerastium glutinosum
rožec mazľavý
rožec nízký
Cerastium pumilum
rožec nízky
rožec obecný
Cerastium holosteoides
rožec obyčajný
rožec pětimužný
Cerastium semidecandrum
rožec päťtyčinkový
rožec pochybný
Dichodon viscidum
rožkovec lepkavý
rožec rolní
Cerastium arvense
rožec roľný
rožec rolní pravý
Cerastium arvense subsp. arvense
rožec roľný pravý
rožec rolní žláznatý
Cerastium arvense subsp. glandulosum
rožec roľný žľaznatý
rožec Tenoreův
Cerastium tenoreanum
rožec Tenoreho
rožec vlnatý
Cerastium eriophorum
rožec vlnatý