Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Trieda Dacrymycetes

Latinský názov Slovenský názov Český názov
Calocera corneaparôžkovec malýkrásnorůžek rohovitý
Calocera furcataparôžkoveckrásnorůžek vidlený
Calocera glossoidesparôžkovec zvrásnenýkrásnorůžek smržovitý
Calocera pallidospathulataparôžkovec belavýkrásnorůžek lopatkovitý
Calocera viscosaparôžkovec lepkavýkrásnorůžek lepkavý
Cerinomyces albosporus
Cerinomyces altaicus
Cerinomyces canadensis
Dacrymyces adpressusslzovec
Dacrymyces capitatusslzoveckropilka stopkatá
Dacrymyces cokerislzovec
Dacrymyces enatusslzoveckropilka
Dacrymyces chrysospermusslzovec oranžovočervenýkropilka dlanitá
Dacrymyces lacrymalisslzovec
Dacrymyces minorslzovec malýkropilka menší
Dacrymyces ovisporusslzoveckropilka
Dacrymyces sp.slzovec
Dacrymyces stillatusslzovec rôsolovitýkropilka rosolovitá
Dacrymyces tortusslzovec ihličnanový
Dacrymyces variisporusslzovec terčovitýkropilka terčovitá
Dacryonaema rufumslzovka ryšavá
Dacryopinax spathularia
Ditiola peziziformisditiola
Guepiniopsis alpinatrasľavka horskápohárovníček
Guepiniopsis buccinatrasľavka pohárikovitápohárovníček zkroucený
Guepiniopsis estonicaslzoveckropilka
Guepiniopsis suecica