Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Trieda Coniocybomycetes

Latinský názov Slovenský názov Český názov
Chaenotheca brachypodastopkovnica nizučkáprachouleček krátkonohý
Chaenotheca brunneolastopkovnicaprachouleček hnědavý
Chaenotheca cinereastopkovnicaprachouleček
Chaenotheca furfuraceastopkovnica otrubováprachouleček plevnatý
Chaenotheca gracilentastopkovnicaprachouleček
Chaenotheca gracillimastopkovniceprachouleček
Chaenotheca hispidulastopkovnicaprachouleček chloupkatý
Chaenotheca chlorellastopkovnicaprachouleček zelenavý
Chaenotheca chrysocephalastopkovnica zlatistáprachouleček žlutý
Chaenotheca laevigatastopkovnicaprachouleček nálevkovitý
Chaenotheca phaeocephalastopkovnicaprachouleček plavohlavý
Chaenotheca servitiistopkovnicaprachouleček
Chaenotheca sphaerocephalastopkovniceprachouleček kulohlavý
Chaenotheca stemoneastopkovnicaprachouleček pazderkovitý
Chaenotheca subroscidastopkovnicaprachouleček orosený
Chaenotheca trichialisstopkovnicaprachouleček vlasatkový
Chaenotheca xylogenastopkovnicaprachouleček dřevomilný
Sclerophora farinaceaprašihlávkapoprášenka moučnatá
Sclerophora pallidaprašihlávkapoprášenka bílá
Sclerophora peronellaprašihlávkapoprášenka botkatá