Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Trieda Atractiellomycetes

Latinský názov Slovenský názov Český názov
Helicogloea compressa
Helicogloea lagerheimiiulitka Langerheimova
Phleogena fagineahlavička kôrováprachovečník bukový