Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Trieda Atractiellomycetes

Latinský názov Slovenský názov Český názov
Helicogloea lagerheimiiulitka Langerheimova
Leucogloea compressa
Phleogena fagineahlavička kôrováprachovečník bukový