Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Urocystidiales

Názov huby Obrázky
Sorosporium saponariae
klbovka mydlová
Obrázok nie je k dispozícii
Urocystis anemones
sneťovec veternicový
Obrázok nie je k dispozícii
Urocystis colchici
sneťovec jasienkový
Obrázok nie je k dispozícii
Urocystis ficariae
sneťovec blyskáčový
Obrázok nie je k dispozícii
Urocystis filipendulae
sneťovec túžobníkový
Obrázok nie je k dispozícii
Urocystis galanthi
sneťovec snežienkový
Obrázok nie je k dispozícii
Urocystis leimbachii
sneťovec hlaváčikový
Obrázok nie je k dispozícii
Urocystis occulta
sneťovec steblový
stébelnatá sněť žitná
Obrázok nie je k dispozícii
Urocystis poae
sneťovec lipnicový
Obrázok nie je k dispozícii
Urocystis primulae
sneťovec primulkový
Obrázok nie je k dispozícii
Urocystis pulsatillae
sneťovec poniklecový
Obrázok nie je k dispozícii
Urocystis ranunculi
sneťovec iskerníkový
Obrázok nie je k dispozícii