Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Pleosporales

Názov huby Obrázky
Alternaria alternata
alternária
čerň střídavá
Obrázok nie je k dispozícii
Alternaria penicillata
plnospórka maková
Obrázok nie je k dispozícii
Alternaria scrophulariae
alternária
Byssosphaeria alnea
Obrázok nie je k dispozícii
Clathrospora permunda
Cucurbitaria berberidis
kukurbitária
kloubnatka dřišťálová
Cucurbitaria elongata
kukurbitária
kloubnatka akátová
Cucurbitaria fraxini
kukurbitária
kloubnatka
Cucurbitaria laburni
kukurbitária štedrecová
kloubnatka štědřencová
Cyclothyriella rubronotata

Eopyrenula leucoplaca
Obrázok nie je k dispozícii
Epicoccum nigrum
nadguľka čierna
Obrázok nie je k dispozícii
Gemmamyces piceae
kukurbitária
klubnatka smrková
Heptameria obesa
drobnička
Herpotrichia nigra
spletovka ihličinová
Obrázok nie je k dispozícii
Immotthia atrograna

Kalmusia clivensis
Keissleriella gloeospora
Leptosphaeria acuta
drobnosférka
drobnička ostrá
Leptosphaeria culmifraga
drobnosférka
drobnička
Leptosphaeria diaporthoides
drobnosférka
drobnička
Leptosphaeria doliolum
drobnosférka súdkovitá
Leptosphaeria dumetorum
drobnosférka
drobnička
Leptosphaeria fibrincola
drobnosférka
drobnička
Leptosphaeria harknessiana
drobnosférka
drobnička
Leptosphaeria helminthospora
drobnosférka
drobnička
Leptosphaeria inculta
drobnosférka
drobnička
Leptosphaeria multiseptata
drobnosférka
drobnička
Leptosphaeria ogilviensis
drobnosférka
drobnička
Leptosphaeria onagrae
drobnosférka
drobnička pupalková
Leptosphaeria pini
drobnosférka
drobnička
Leptosphaeria purpurea
drobnosférka
drobnička
Leptosphaeria saprophila
drobnosférka
drobnička
Leptosphaeria sp.
drobnosférka
Leptosphaeria tetonensis
drobnosférka
drobnička
Leptosphaeria thielensii
drobnosférka
drobnička
Leptosphaeria tolgorensis
drobnosférka
drobnička
Lophiostoma anaxaeum
štrbinuška
Lophiostoma angustilabrum
štrbinuška
Lophiostoma vagabundum
štrbinuška
Massariosphaeria compositarum
Melanomma pulvis-pyrius
melanoma obyčajná
Neophaeosphaeria quadriseptata
Nodulosphaeria aquilana
Nodulosphaeria digitalis
Nodulosphaeria dolioloides
Nodulosphaeria jaceae
drobnosférka nevädzovcová
drobnička
Nodulosphaeria modesta
drobnosférka
drobnička
Nodulosphaeria octoseptata
Nodulosphaeria pontica
Ophiobolus acuminatus
ofiobol
hadovník zahrocený
Ophiobolus anguillides
ofiobol
hadovník
Ophiobolus disseminans
ofiobol
hadovník
Ophiobolus ophioboloides
ofiobol
hadovník
Paraconiothyrium fuckelii
drobnosférka
drobnička
Paraleptosphaeria macrospora
drobnosférka
drobnička
Paraleptosphaeria nitschkei
drobnosférka
drobnička
Phaeosphaeria epicalamia
Phaeosphaeria fuckelii
Phaeosphaeria lycopodina
Phaeosphaeria minuscula
Phaeosphaeria nigrans
Phaeosphaeria pontiformis

Phoma herbarum
bodkovec bylinový
bodka
Obrázok nie je k dispozícii
Platystomum compressum
štrbinuška
Plenodomus agnitus
Plenodomus lingam
drobnosférka
drobnička skvrnitá
Pleospora ambigua
Pleospora chlamydospora
Pleospora penicillus
Poaceicola arundinis
Praetumpfia obducens
Pseudoophiobolus erythrosporus
ofiobol
hadovník
Pseudoophiobolus mathieui
ofiobol
Pyrenophora graminea
Pyrenophora teres
obrvenka jačmenná
Obrázok nie je k dispozícii
Rhopographus filicinus
kresbovka kapradinová
Sporormiella australis
výkalníčka
výkalenka
Stemphylium botryosum
tyčinkovec strapcovitý
Obrázok nie je k dispozícii
Stemphylium herbarum
plnospórka byľová
zďovka bylinná
Tamaricicola muriformis
Venturia cerasi
chrastavník čerešňový
strupatka třěšňová
Obrázok nie je k dispozícii
Venturia crataegi
chrastavník hlohový
Obrázok nie je k dispozícii
Venturia inaequalis
chrastavník jabloňový
strupatka jabloňová
Venturia pyrina
chrastavník hruškový
strupatka hrušňová
Obrázok nie je k dispozícii