Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Rad Phallales

Názov huby Obrázky
Clathrus archeri
mrežovka kvetovitá
květnatec archerův
Clathrus ruber
mrežovka červená
Mutinus caninus
psovka obyčajná
psivka obecná
Mutinus ravenelii
psovka
psivka Ravenelova
Phallus hadriani
hadovka Hadriánova
hadovka valčická
Phallus impudicus
hadovka smradľavá
hadovka smrdutá
Phallus impudicus var. pseudoduplicatus
hadovka smradľavá dvojitá
Phallus indusiatus
hadovka
Ramaria sp.
strapačka
kuřátka