Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Podrieda Ostropomycetidae

Latinský názov Slovenský názov Český názov
Absconditella annexa zahalenka
Absconditella celata-zahalenka vydlabaná
Absconditella delutula zahalenka klamavá
Absconditella fossarum-zahalenka
Absconditella lignicola_zahalenka dřevní
Absconditella sphagnorum_zahalenka rašeliníková
Absconditella trivialis_zahalenka obecná
Ainoa geochroa
Ainoa mooreana
Anzina carneoniveaartónia-
Anzina carneonivea var. tetrasporaartónia-
Arthrorhaphis alpina_článečka alpská
Arthrorhaphis citrinella_článečka citronová
Arthrorhaphis grisea-článečka šedá
Aspicilia aquaticamanovník bystrinnýmisnička vodní
Aspicilia candidamanovníkmisnička
Aspicilia cinereamanovník popolavýmisnička šedivá
Aspicilia epiglyptamanovníkmisnička
Aspicilia laevatamanovníkmisnička hladká
Aspicilia laevatoidesmanovníkmisnička
Aspicilia melanaspismanovník potočnýmisnička
Aspicilia polychromamanovníkmisnička
Aspicilia sp.manovníkmisnička
Aspicilia trachyticamanovníkmisnička
Aspicilia verrucigeramanovník
Aspilidea myriniimanovníkmisnička
Baeomyces carneusmalohubkamalohubka masová
Baeomyces rufusmalohubka ryšavámalohubka plšivková
Circinaria caesiocinereamanovníkmisnička modrošedá
Circinaria calcareamanovníkmisnička vápnomilná
Circinaria contortamanovník stlačenýmisnička uvitá
Circinaria gibbosamanovníkmisnička modrošedá
Circinaria hoffmannianamanovníkmisnička uvitá
Coccomycetella richardsonii
Coenogonium luteumdimerela zlatáplsťotvorka
Coenogonium pinetidimerela borovicovábiatora borová
Cryptodiscus foveolaris
Cryptodiscus gloeocapsa-dřevopiska
Cryptodiscus muriformis
Cryptodiscus pallidus
Cryptodiscus pini
Dibaeis baeomycesmalohubka ružovámalohubka růžová
Diploschistes caesioplumbeussivošdžbánovka
Diploschistes gypsaceussivoš vápencovýdžbánovka vápencová
Diploschistes muscorumsivoš machovýdžbánovka mechová
Diploschistes scruposussivoš drsnýdžbánovka
Eiglera flavida--
Graphis elegansčiarovka pôvabnáčárnička
Graphis scriptačiarovka siváčárnička psaná
Gyalecta cernohorskyikryptovkakryptovka
Gyalecta erythrozonakryptovkakryptovka
Gyalecta flotoviikryptovka Flotowovakryptovka
Gyalecta foveolariskryptovkakryptovka
Gyalecta friesiikryptovkakryptovka
Gyalecta geoicakryptovkakryptovka pozemní
Gyalecta herculinabelónia karpatská-
Gyalecta incarnatabelónia-
Gyalecta jenensis var. jenensiskryptovka jenskákryptovka knoflíková
Gyalecta leucaspiskryptovkakryptovka
Gyalecta nidarosiensiskryptovkakryptovka
Gyalecta ophiosporakryptovkakryptovka
Gyalecta pezizakryptovkakryptovka
Gyalecta russulabelónia-
Gyalecta subclausakryptovkakryptovka
Gyalecta truncigenakryptovka stromovákryptovka kmenová
Gyalecta ulmikryptovka ružovákryptovka
Gyalidea asteriscussolorinka hviezdovitá terčoplodeček hvězdovřeckatý
Gyalidea diaphana-kryptovka
Gyalidea lecideopsiskryptovkakryptovka
Gyalidea subscutellariskryptovkakryptovka
Gyalideopsis helvetica-kryptovka
Hymenelia coerulea-misničkovka
Hymenelia epulotica-misničkovka
Hymenelia heteromorpha-misničkovka
Hymenelia melanocarpa-misničkovka
Hymenelia prevostii-misničkovka
Hymenelia rhodopis-misničkovka
Icmadophila ericetorumiskrovka vresovávláhomilka vřesovištní
Ionaspis chrysophanafialkovec_
Ionaspis lacustrisfialkovec jazerný_
Ionaspis odorafialkovec voňavý_
Karstenia idaei
Karstenia rhopaloides
Lambiella insularis_políčkovka osluněná
Leucodecton isidioidespertusáriacecatka
Lithographa varangarica
Lobothallia alphoplacamanovníkmisnička
Lobothallia farinosamanovníkmisnička
Lobothallia cheresinamanovníkmisnička
Lobothallia praeradiosamanovníkmisnička
Lobothallia radiosamanovník okrúhlastýmisnička paprsčitá
Lobothallia recedensmanovníkmisnička odstálá
Loxospora cismonica krevnatec
Loxospora elatina krevnatec vyvýšený
Megaspora verrucosa__
Ochrolechia alboflavescenssvetlokôrkastrupatka
Ochrolechia androgynasvetlokôrka zrniečkovitástrupatka obojetná
Ochrolechia arboreasvetlokôrkastrupatka stromová
Ochrolechia frigidasvetlokôrkastrupatka
Ochrolechia inaequatulasvetlokôrkastrupatka
Ochrolechia microstictoidessvetlokôrkastrupatka tečkovaná
Ochrolechia pallescenssvetlokôrka bledastástrupatka zelenavá
Ochrolechia subviridissvetlokôrkastrupatka zelenavá
Ochrolechia szatalaensissvetlokôrkastrupatka
Ochrolechia turnerisvetlokôrkastrupatka Turnerova
Ochrolechia upsaliensissvetlokôrka alpínskastrupatka upsalská
Pachyphiale carneolakryptovkakryptovka
Pachyphiale fagicolakryptovkakryptovka buková
Pertusaria albescens var. albescenspertusária belaváděratka bělavá
Pertusaria amara f. amarapertusária horkáděratka hořká
Pertusaria amarescenspertusáriaděratka
Pertusaria aspergillapertusáriaděratka kartáčovitá
Pertusaria bryonthapertusáriaděratka
Pertusaria coccodespertusáriaděratka kulovitá
Pertusaria constrictapertusáriaděratka
Pertusaria corallinapertusáriaděratka korálová
Pertusaria coriaceapertusáriaděratka
Pertusaria coronatapertusáriaděratka korunovitá
Pertusaria dactylinapertusáriaděratka
Pertusaria flavicanspertusáriaděratka
Pertusaria flavidapertusáriaděratka
Pertusaria geminiparapertusáriaděratka
Pertusaria glomeratapertusáriaděratka
Pertusaria hymeneapertusáriaděratka
Pertusaria chiodectonoidespertusáriaděratka ojíněná
Pertusaria leioplacapertusária hladká děratka hladkokorá
Pertusaria multipunctapertusáriaděratka
Pertusaria obtectapertusáriaděratka
Pertusaria oculatapertusáriaděratka
Pertusaria ophthalmizapertusáriaděratka
Pertusaria pertusapertusária bradavičnatáděratka hladká
Pertusaria pseudocorallinapertusáriaděratka
Pertusaria pupillarispertusáriaděratka
Pertusaria pustulatapertusáriaděratka
Pertusaria scepusiensispertusáriaděratka
Pertusaria schaereripertusáriaděratka
Pertusaria sommerfeltiipertusáriaděratka
Pertusaria stalactizapertusáriaděratka
Petractis clausabralník lúčovitý cecatka zavřená
Petractis hypoleucabralníkcecatka bělavá
Phaeographis dendritica_čárnička
Phlyctis agelaearozsypavkaměchýřkovka
Phlyctis argenarozsypavka striebristáměchýřkovka stříbřitá
Phlyctis sp.rozsypavkaměchýřkovka
Placynthiella dasaeašáločka drobná -
Placynthiella icmaleašáločka_
Placynthiella oligotrophašáločka_
Placynthiella uliginosašáločka močiarna_
Porina aeneaporinabradavnice bronzová
Porina borreriporinabradavnice
Porina guentheri var. guentheriporinabradavnice
Porina chlorotica f. chloroticaporinabradavnice blednoucí
Porina lectissimaporinabradavnice
Porina leptaleaporinabradavnice slabá
Porina linearisporinabradavnice
Porina mammillosaporina bradavičnatábradavnice
Porina sudeticaporinabradavnice
Porina thuretiiporinabradavnice
Protothelenella corrosa-hrbolovka vykousaná
Protothelenella leucothelia-hrbolovka
Protothelenella sphinctrinoidella-hrbolovka
Protothelenella sphinctrinoides-hrbolovka
Ramonia luteola-ramonia
Rhexophiale rhexoblephara--
Rimularia furvella_políčkovka tmavá
Rimularia gibbosapolíčkovka hrbatá
Sagedia simoënsismanovníkmisnička
Sagiolechia protuberans--
Schaereria cinereorufašereriašererie šedorezavá
Schaereria fuscocinerea var. fuscocinereašereriašererie hnědošedá
Spiloma fuliginosumartóniaartonie sazová
Stictis stellatadubkovecpuklinec
Stictis urceolatadubkovecpuklinec
Thamnolia vermicularis subsp. vermicularistamnólia červovitášídlovec kůstkovitý
Thelenella muscorum-mechovnice mechová
Thelenella vezdae-hrbolka
Thelopsis flaveola--
Thelopsis lojkana--
Thelopsis melathelia--
Thelopsis rubella--
Thelotrema lepadinumtelotréma kôrovitácecatka chřástnatá
Thrombium epigaeum-sraženec nadzemní (sraženec zemní)
Trapelia coarctatatrapélia nahlúčenášálečka šedavá
Trapelia corticolatrapéliašálečka koromilná
Trapelia glebulosatrapéliašálečka podvinutá
Trapelia obtegenstrapéliašálečka zakrytá
Trapelia placodioidestrapéliašálečka lemovaná
Trapeliopsis aeneofuscatrapelínkašálečka
Trapeliopsis flexuosatrapelínka múčnatášálečka pokřivená
Trapeliopsis gelatinosatrapelínkašálečka rosolovitá
Trapeliopsis glaucolepideatrapelínkašálečka modrozelená
Trapeliopsis granulosatrapelínka zrnitášálečka zrnitá
Trapeliopsis pseudogranulosatrapelínkašálečka zrnkatá
Trapeliopsis viridescenstrapelínkašálečka zelenavá
Trapeliopsis wallrothiitrapelínkašálečka
Tremolecia atrata-misničkovka černá
Varicellaria hemisphaericapertusáriaděratka polokulovitá
Varicellaria lacteapertusária mliečnaděratka mléčná
Varicellaria rhodocarpapertusariaděratka
Xylographa parallela-dřevopiska rovnoběžná
Xylographa vitiligo-dřevopiska