Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Podrieda Orbiliomycetidae

Latinský názov Slovenský názov Český názov
Amphosoma atroolivaceum
Habrostictis rubramäkkuľka červená
Hyalorbilia fusispora
Hyalorbilia helicospora
Hyalorbilia hergiswiliana
Hyalorbilia inflatula
Hyalorbilia juliae
Hyalorbilia orbiliicola
Hyalorbilia oreadum
Hyalorbilia polypori
Hyalorbilia subfusispora
Hyalorbilia tortuosa
Lilapila jurana
Orbilia aprilis orbília kruhovka
Orbilia aristataorbíliakruhovka
Orbilia aurantiorubrakruhovkakruhovka
Orbilia auricolororbíliakruhovka
Orbilia carpoboloidesorbíliakruhovka
Orbilia caulicola orbília kruhovka
Orbilia cejpiiorbíliakruhovka
Orbilia clavuliformisorbíliakruhovka
Orbilia coccinellakruhovkakruhovka
Orbilia comma
Orbilia crenatomarginatakruhovkakruhovka
Orbilia curvatisporakruhovka
Orbilia cylindrospora
Orbilia dryadum
Orbilia epiporaorbíliakruhovka
Orbilia eucalyptiorbíliakruhovka
Orbilia euonymiorbíliakruhovka
Orbilia ficicolaorbíliakruhovka
Orbilia gambelii
Orbilia hesperidea
Orbilia montigena
Orbilia ocellata
Orbilia orientalisorbíliakruhovka
Orbilia oxysporaorbíliakruhovka
Orbilia phragmotrichaorbíliakruhovka
Orbilia pleistoeuonymiorbíliakruhovka
Orbilia plurivacuolataorbíliakruhovka
Orbilia pseudoaristataorbíliakruhovka
Orbilia quaestiformisorbíliakruhovka
Orbilia rosea
Orbilia sarrazinianakruhovkakruhovka
Orbilia siculisporaorbíliakruhovka
Orbilia subsphaerospora
Orbilia subtrapeziformis
Orbilia trapeziformis
Orbilia tremulae
Orbilia vinosaorbíliakruhovka
Orbilia xanthoguttulataorbíliakruhovka
Orbilia xanthostigmakruhovka jelšovákruhovka olšová