Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Podrieda Orbiliomycetidae

Latinský názov Slovenský názov Český názov
Habrostictis rubramäkkuľka červená
Hyalorbilia erythrostigmaorbíliakruhovka
Hyalorbilia fusispora
Hyalorbilia inflatulaorbíliakruhovka
Orbilia aprilis orbília kruhovka
Orbilia aristataorbíliakruhovka
Orbilia aurantiorubrakruhovkakruhovka
Orbilia carpoboloidesorbíliakruhovka
Orbilia cejpiiorbíliakruhovka
Orbilia coccinellakruhovkakruhovka
Orbilia crenatomarginatakruhovkakruhovka
Orbilia curvatisporakruhovka
Orbilia delicatulakruhovka sosnová
Orbilia eucalyptiorbíliakruhovka
Orbilia euonymiorbíliakruhovka
Orbilia phragmotrichakruhovkakruhovka
Orbilia sarrazinianakruhovkakruhovka
Orbilia vinosaorbíliakruhovka
Orbilia xanthoguttulataorbíliakruhovka
Orbilia xanthostigmakruhovka jelšovákruhovka olšová