Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Phanerochaetaceae

Názov huby Obrázky
Antrodiella faginea
antrodiela buková
outkovečka buková
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodiella fissiliformis
antrodiela žltooranžová
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodiella genistae
antrodiela podobná
outkovka kručinková
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodiella leucoxantha
antrodiela podobná
outkovečka přezkatá
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodiella mentschulensis
antrodiela
outkovka naoranžovělá
Antrodiella parasitica
antrodiela parazitická
otkovka příživná
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodiella romellii
antrodiela Romellova
outkovka Romellova
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodiella semisupina
antrodiela lopatkovitá
outkovka polorozlitá
Antrodiella serpula
antrodiela Höhnellova
outkovka Hohnelova
Antrodiella sp.
antrodiela
outkovka
Byssomerulius albostramineus
vráskavec premenlivý
Obrázok nie je k dispozícii
Byssomerulius corium
pakôrovec kožovitý
dřevokaz papírovitý
Candelabrochaete septocystidia
jelenica pukavá
Obrázok nie je k dispozícii
Ceriporia excelsa
voskopórovka úhľadná
pórnatka nádherná
Ceriporia griseoviolascens
voskopórovka
Obrázok nie je k dispozícii
Ceriporia herinkii
voskopórovka Herinkova
pórnatka Herinkova
Ceriporia metamorphosa
voskopórovka premenlivá
Obrázok nie je k dispozícii
Ceriporia purpurea
voskopórovka purpurová
pórnatka purpurová
Ceriporia reticulata
voskopórovka sieťkovaná
pórnatka síťkovitá
Ceriporia viridans
voskopórovka zelenejúca
Obrázok nie je k dispozícii
Ceriporiopsis gilvescens
voskopórovček plavý
pórnatka bledoplavá
Ceriporiopsis jelicii
voskopórovček Jeličov
Obrázok nie je k dispozícii
Ceriporiopsis nigra
slizopórovka
Ceriporiopsis resinascens
voskopórovček živicový
pórnatka pryskyřičnatá
Ceriporiopsis sp.
voskopórovček
Climacodon pulcherrimus
zubček teplomilný
Efibula avellanea
kôrnatec okrovohnedý
Efibula tuberculata
kôrnatec krémový
Hapalopilus croceus
hlinovec šafranový
hlinák šafránový
Obrázok nie je k dispozícii
Hapalopilus rutilans
hlinovec červenkastý
hlinák červenající
Hyphodermella corrugata
kožovnička zúbkatá
Obrázok nie je k dispozícii
Meruliopsis taxicola
slizopórovka radová
dřevokaz borový
Niemelaea consobrina
voskopórovček tenký
Phanerochaete aculeata
kôrnatec ostnitý
kůrovka ostnitá
Phanerochaete calotricha
kôrnatec pápernatý
Phanerochaete laevis
kôrnatec rozšírený
kornatec hladký
Obrázok nie je k dispozícii
Phanerochaete livescens
kôrnatec
Phanerochaete sanguinea
kôrnatec krvavý
kornatec krvavý
Phanerochaete sordida
kôrnatec špinavý
kornatec smetanový
Obrázok nie je k dispozícii
Phanerochaete velutina
kôrnatec zamatový
kornatec sametový
Obrázok nie je k dispozícii
Phlebiopsis gigantea
pažilnačka ihličnanová
Porostereum spadiceum
lofária tmavá
pevník kaštanový
Rhizochaete filamentosa
kôrnatec páperistý
Obrázok nie je k dispozícii
Terana coerulea
kôrnatec
kornatec modrý