Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Megasporaceae

Názov huby Obrázky
Aspicilia aquatica
manovník bystrinný
misnička vodní
Obrázok nie je k dispozícii
Aspicilia candida
manovník
misnička
Aspicilia cinerea
manovník popolavý
misnička šedivá
Aspicilia epiglypta
manovník
misnička
Obrázok nie je k dispozícii
Aspicilia laevata
manovník
misnička hladká
Obrázok nie je k dispozícii
Aspicilia laevatoides
manovník
misnička
Obrázok nie je k dispozícii
Aspicilia melanaspis
manovník potočný
misnička
Obrázok nie je k dispozícii
Aspicilia polychroma
manovník
misnička
Obrázok nie je k dispozícii
Aspicilia sp.
manovník
misnička
Aspicilia trachytica
manovník
misnička
Obrázok nie je k dispozícii
Aspicilia verrucigera
manovník
Obrázok nie je k dispozícii
Circinaria caesiocinerea
manovník
misnička modrošedá
Obrázok nie je k dispozícii
Circinaria calcarea
manovník
misnička vápnomilná
Circinaria contorta
manovník stlačený
misnička uvitá
Circinaria gibbosa
manovník
misnička modrošedá
Obrázok nie je k dispozícii
Circinaria hoffmanniana
manovník
misnička uvitá
Lobothallia alphoplaca
manovník
misnička
Lobothallia farinosa
manovník
misnička
Obrázok nie je k dispozícii
Lobothallia cheresina
manovník
misnička
Obrázok nie je k dispozícii
Lobothallia praeradiosa
manovník
misnička
Obrázok nie je k dispozícii
Lobothallia radiosa
manovník okrúhlastý
misnička paprsčitá
Lobothallia recedens
manovník
misnička odstálá
Obrázok nie je k dispozícii
Megaspora verrucosa
Obrázok nie je k dispozícii