Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Incertae sedis

Názov huby Obrázky
Acremonium strictum
hlavospórovec obyčajný
Obrázok nie je k dispozícii
Amphosoma atroolivaceum

Anthina flammea
agonomycetes
Anzina carneonivea
artónia
Obrázok nie je k dispozícii
Anzina carneonivea var. tetraspora
artónia
Obrázok nie je k dispozícii
Aporpium canescens
pórovička sivastá
pórovka šedá
Bactridium flavum
tyčkovka žltá
Bactrospora dryina
Obrázok nie je k dispozícii
Baeospora myosura
peniazka šišková
penízečka drobnovýtrusá
Baeospora myriadophylla
peniazka ametystová
penízečka liláková
Basidiodendron caesiocinereum
drevovník sivomodrastý
dřevovník našedlý
Obrázok nie je k dispozícii
Belonioscyphella hypnorum
Biatoridium monasteriense

biatora klášterní
Obrázok nie je k dispozícii
Bispora antennata
Obrázok nie je k dispozícii
Bisporella sulfurina
okrasník zimný
voskovička sírová
Obrázok nie je k dispozícii
Botryodiplodia fraxini
strapcovička jaseňová
Obrázok nie je k dispozícii
Botryolepraria lesdainii
Boubovia nicholsonii
boubovia hladkovýtrusná
Bryobilimbia hypnorum
hubovnica
šálečka
Calloria galiorum
kalorka
kalorka
Obrázok nie je k dispozícii
Camarophyllopsis phaeophylla
oblúkovka
voskovečka
Candida albicans
belostka obyčajná
kandida bělostná
Obrázok nie je k dispozícii
Cantharellopsis prescotii
kališnica hrdzavejúca
strmělka bělavá
Catinella nigro-olivacea
katinelka čiernoolivová
Obrázok nie je k dispozícii
Catinella olivacea
katinelka olivová
ploskovička olivová
Cellypha goldbachii
kôrovček Goldbachov
Cercopemyces rickenii
vločnica agátová
náramkovitka Rickenova
Cistella improvisa

Cistella lagenipilus
Clitocybe nebularis
strmuľka inovaťová
strmělka mlženka
Clitocybe phaeophthalma
strmuľka bublinatá
strmělka vodopisná
Clitocybe robusta
strmuľka statná
Clitocybe truncicola
strmuľka
Strmělka kmenová
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybula familia
strmuľník nakopený
trhanka pospolitá
Collema sp.
koléma
huspeník
Obrázok nie je k dispozícii
Collybia cirrhata
peniazovka štetinkatá
penízovka
Cotylidia carpatica
lievikovka karpatská
Obrázok nie je k dispozícii
Cotylidia undulata
lievikovka machová
Obrázok nie je k dispozícii
Crustodontia chrysocreas
žilnačka žltookrová
Cryptocline taxicola
Obrázok nie je k dispozícii
Cyathus striatus
čiaškovec pásikavý
číšenka rýhovaná
Diaporthe fibrosa

čárovka
Dictyocatenulata albaObrázok nie je k dispozícii
Dictyonema glabratum
Dinemasporiella hispidula
krútilôčka štetinkatá
Episclerotium sclerotiorum
čiapočka
Erastia salmonicolor
hlinovec okrový
hlinák oranžový
Obrázok nie je k dispozícii
Faerberia carbonaria
kuriatkovec spáleniskový
liškovec spáleništní
Floccularia luteovirens
vločkovka žltozelená
náramkovitka žlutavá
Gloeodes pomigena
Gloeohypochnicium analogum
belánik
Obrázok nie je k dispozícii
Gloioxanthomyces vitellinus
lúčnica žĺtkovožltá
voskovka žloutková
Obrázok nie je k dispozícii
Glutinium laevatum
Obrázok nie je k dispozícii
Graddonia coracina
gradónia vodomilná
Guepinia helvelloides
rôsolovec červený
rosolovec červený
Helminthosporium tiliae
Obrázok nie je k dispozícii
Herpotrichia nigra
spletovka ihličinová
Obrázok nie je k dispozícii
Heterochaetella dubia
štetinovka biela
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphodiscus gemmarum
čiašenka
Obrázok nie je k dispozícii
Hysterographium flexuosum

skulinatník
Hysterographium fraxini

skulinatník jasanový
Chlorociboria aeruginascens
zelenica medenková
zelenitka měděnková
Illosporiopsis christiansenii

Ilyonectria radicicola
hlivka
rážovka kořenová
Laeticutis cristata
krásnopórovec zelenohnedý
krásnopórka hřebenitá
Lecania cuprea
lekánia
hůlkovka
Obrázok nie je k dispozícii
Lecania naegelii
lekánia hnedastá
hůlkovka hnědavá
Obrázok nie je k dispozícii
Lepista panaeolus
pôvabnica mramorovaná
čirůvka zamlžená
Leptospora rubella
ofiobol červenkastý
hadovník červenoskvrnný
Loreleia postii
kalichovka oranžová
kalichovka Postova
Melanoleuca castaneofusca
tmavuľka
tmavobělka
Mitrula paludosa
čiapočka močiarna
čapulka bahenní
Mollisia lividofusca
molízia
terčenka
Monodictys epilepraria
Obrázok nie je k dispozícii
Myrothecium roridum
miriotécium oinovatené
Obrázok nie je k dispozícii
Nochascypha filicina
nochascifa chĺpkatá
Obrázok nie je k dispozícii
Normandina pulchella
normandína pôvabná
normandina sličná
Obrázok nie je k dispozícii
Odonticium flavicans
struhák žltnúci
Obrázok nie je k dispozícii
Oedocephalum glomerulosum
hrubohlávka klbkatá
Oxyporus corticola
ostropórovec kôrový
ostropórka korová
Oxyporus latemarginatus
ostropórovec nížinný
ostropórka lužní
Oxyporus populinus
ostropórovec topoľový
ostropórka topolová
Oxyporus ravidus
ostropórovec kôrový
ostropórka krémová
Panaeolina foenisecii
holohlávka otavová
kropenatec otavní
Panaeolus acuminatus
zvoncovec Rickenov
kropenatec zahrocený
Panaeolus alcis
zvoncovec
Panaeolus antillarum
zvoncovec
Obrázok nie je k dispozícii
Panaeolus ater
zvoncovec tmavohnedý
Panaeolus cinctulus
zvoncovec obrúbený
kropenatec lemovaný
Panaeolus fimicola
zvoncovec
kropenatec tmavý
Panaeolus fimiputris
zvoncovec prsteňový
Panaeolus olivaceus
zvoncovec olivový
kropenatec olivový
Panaeolus papilionaceus
zvoncovec obyčajný
kropenatec motýlovitý
Panaeolus reticulatus
zvoncovec rašeliniskový
kropenatec síťnatý
Obrázok nie je k dispozícii
Panaeolus semiovatus
zvoncovec kravincový
kropenatec prstenitý
Peniophorella praetermissa
kožovka potrojná
Phaneroites subquercinus
Phlebiella pseudotsugae
flebiela rozložitá
Obrázok nie je k dispozícii
Phlebiella sulphurea
kornatec sírožlutý
Obrázok nie je k dispozícii
Phoma herbarum
bodkovec bylinový
bodka
Obrázok nie je k dispozícii
Phragmotrichum chailletii
Picoa carthusiana
čiernohľuzovka kartuziánska
hlízatka černá
Plenodomus agnitus
Pleurocybella porrigens
hlivuľa uškatá
hlíva ušatá
Plicaturopsis crispa
mäkkúšik kučeravý
měkkouš kadeřavý
Podophacidium xanthomelum
šošovka žltá
Polypus dispansus
krásnopórovec
krásnoporka
Obrázok nie je k dispozícii
Protodontia fascicularis
zubčekovka zväzkovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Protodontia piceicola
zubčekovka hustoostnitá
Obrázok nie je k dispozícii
Pseudohydnum gelatinosum
pajelenka želatínová
rosolozub huspenitý
Pseudolasiobolus minutissimus

Pseudotryblidium neesii

Psilopezia nummularia
Psilopezia nummularialis
bochníček penízkový
Puttea exsequens
šáločka
šálečka
Obrázok nie je k dispozícii
Puttea margaritella
šáločka
šálečka perličková
Obrázok nie je k dispozícii
Pyrenocollema halodytes
Pyrenopeziza baraliana
drobnočiaška
Obrázok nie je k dispozícii
Pyrenopeziza rubi
drobnočiaška malinová
Obrázok nie je k dispozícii
Rhizocybe pruinosa
strmuľka srieňová
strmělka ojíněná
Rhizocybe vermicularis
strmuľka korienkatá
Rhodoveronaea varioseptata
Obrázok nie je k dispozícii
Rhopographus filicinus
kresbovka kapradinová
Roseodiscus subcarneus
Sarcopyrenia gibba

masovnice hrbolatá
Obrázok nie je k dispozícii
Scytinostromella heterogenea
škrupinovček okrový
Obrázok nie je k dispozícii
Seifertia azaleae
Sirococcus conigenus
Sirotrema translucens

rosolovka
Obrázok nie je k dispozícii
Stachybotrys atra
klasovka tmavá
Obrázok nie je k dispozícii
Stigmatea robertiani
stigmatka pakostová
Obrázok nie je k dispozícii
Stilbella byssiseda

Stilbella fimetariaObrázok nie je k dispozícii
Tapesia alba
tapézia
plstnatka
Obrázok nie je k dispozícii
Tapesia fusca
tapézia tmavá
plstnatka hnědá
Thyronectria abieticola
trsohlívka
Thyronectria aurigera
Thyronectria austroamericana

Thyronectria berolinensis
hlivka
Thyronectria coryli

Thyronectria cucurbitula
trsohlívka
Thyronectria lamyi
trsohlívka
rážovka
Thyronectria pinicola

Thyronectria rhodochlora
trsohlívka
Thyronectria rosellinii
trsohlívka
Thyronectria sinopica
hlivka
ražovka
Thyronectria ulmi

Trichaptum biforme
ryhovec želatinovitý
bránovitec dvoutvarý
Tricholomopsis badinensis
čírovec badínsky
Tricholomopsis flammula
čírovec útly
šafránka ohnivá
Tricholomopsis rutilans
čírovec červenožltý
šafránka červenožlutá
Tricholomopsis sulfureoides
čírovec sírovožltkastý
šafránka
Obrázok nie je k dispozícii
Trichothecium roseum
trichotécium ružové
růžová hniloba
Obrázok nie je k dispozícii
Urceolella aasii
džbánovka
kustřebička Aasova
Vouauxiella
Wettsteinina mirabilis

Wettsteinina pachyasca
Xylohypha nigrescens
Obrázok nie je k dispozícii