Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Hericiaceae

Názov huby Obrázky
Dentipellis fragilis
zubáčik krehký
ostnateček křehký
Hericium alpestre
koralovec jedľový
korálovec jedlový
Hericium cirrhatum
koralovec trúdnikovitý
ježatec různozubý
Hericium coralloides
koralovec bukový
korálovec bukový
Hericium erinaceus
koralovec ježovitý
korálovec ježatý
Laxitextum bicolor
pevnúšik dvojfarebný
pevník dvoubarvý