Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod štítovka

Názov huby Obrázky
štítovka
Pluteus leucoborealis
štítovka
štítovka
Pluteus roseipes
štítovka růžovonohá
štítovka
Pluteus primus var. purus
štítovka
štítovka
Pluteus luctuosus
štítovka lemovaná
štítovka
Pluteus hongoi
štítovka
Pluteus variabilicolor
štítovka
štítovka
Pluteus granulatus
štítovka
Pluteus favrei
štítovka
Pluteus insidiosus
štítovka
Obrázok nie je k dispozícii
štítovka
Pluteus inconspicuus
Obrázok nie je k dispozícii
štítovka
Pluteus villosus
štítovka chlupatá
Obrázok nie je k dispozícii
štítovka
Pluteus sp.
štítovka
štítovka biela
Pluteus pellitus
štítovka bílá
štítovka blednúca
Pluteus pallescens
štítovka čiernolupeňová
Pluteus atromarginatus
štítovka černolemá
štítovka Fenzlova
Pluteus fenzlii
štítovka
štítovka Godeova
Pluteus godeyi
Obrázok nie je k dispozícii
štítovka hľúzkatá
Pluteus exiguus
štítovka hľúzkovitá
Pluteus semibulbosus
štítovka hlízečkatá
štítovka holá
Pluteus poliocnemis
Obrázok nie je k dispozícii
štítovka huňatá
Pluteus hispidulus varieta cephalocystis
štítovka huňatá
Pluteus hispidulus
štítovka jelenia
Pluteus cervinus
štítovka jelení
štítovka Kešeľákova
Pluteus keselakii
štítovka
štítovka nízka
Pluteus nanus
štítovka nízká
štítovka Pouzarova
Pluteus pouzarianus
štítovka Pouzarova
štítovka Robertova
Pluteus robertii
Obrázok nie je k dispozícii
štítovka rozpraskaná
Pluteus diettrichii
štítovka Dietrichova
štítovka sieťkovaná
Pluteus phlebophorus
štítovka síťnatá
štítovka sivá
Pluteus thomsonii
štítovka Thomsonova
štítovka sivohnedá
Pluteus cinereofuscus
štítovka šedohnědá
štítovka svetlomilná
Pluteus primus
štítovka přezkatá
Obrázok nie je k dispozícii
štítovka šarlátová
Pluteus aurantiorugosus
štítovka šarlatová
štítovka škoricovohnedá
Pluteus chrysophaeus
štítovka zlatová
štítovka šupinatá
Pluteus petasatus
štítovka žíhaná
štítovka šupinkatá
Pluteus ephebeus
štítovka tmavohnedá
Pluteus podospileus
štítovka vločkatá
štítovka vláknitá
Pluteus umbrosus
štítovka stinná
štítovka vŕbová
Pluteus salicinus
štítovka vrbová
štítovka zamatová
Pluteus plautus
štítovka sametonohá (hlízečkatá)
štítovka žltá
Pluteus leoninus
štítovka žlutá
štítovka žltohlúbiková
Pluteus romellii
štítovka Romellova