Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod kožovka

Názov huby Obrázky
kožovka
Hyphoderma definitum
Obrázok nie je k dispozícii
kožovka bledá
Hyphoderma pallidum
Obrázok nie je k dispozícii
kožovka krémová
Mutatoderma mutatum
kornatec proměnlivý
kožovka potrojná
Peniophorella praetermissa
kožovka ružovkastá
Hyphoderma medioburiense
Obrázok nie je k dispozícii
kožovka štetinatá
Hyphoderma setigerum
kornatka spetocystidová
kožovka vláknitá
Hyphoderma puberum
kornatka pýřitá
Obrázok nie je k dispozícii