Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod čiaška

Názov huby Obrázky
čiaška
Peziza acro-ornata
čiaška
Peziza polaripapulata
čiaška
Peziza ampliata
čiaška
Peziza proteana f. proteana
čiaška
Peziza exogelatinosa
čiaška
Peziza granularis
čiaška
Peziza lividula
čiaška
Peziza fimeti
čiaška
Peziza michelii
řasnatka Micheliho
čiaška
Peziza proteana f. sparassoides
řasnatka
čiaška
Peziza sp.
řasnatka
čiaška
Peziza ampelina
řasnatka spáleništní
čiaška blatná
Peziza limnaea
čiaška bledofialová
Peziza subviolacea
řasnatka fialová
čiaška buková
Peziza arvernensis
řasnatka lesní
čiaška Dissingova
Peziza dissingii
čiaška Gerardova
Peziza gerardii
čiaška Hažlinského
Trichophaea hazslinskya
Obrázok nie je k dispozícii
čiaška hnedá
Peziza badia
řasnatka hnědá
čiaška hnedofialová
Peziza praetervisa
řasnatka fialová
Obrázok nie je k dispozícii
čiaška jarabičia
Peziza perdicina
čiaška keltská
Peziza celtica
čiaška kompostová
Peziza cerea
řasnatka zední
čiaška krátkohlúbiková
Peziza micropus
řasnatka krátkonohá
čiaška krídlatá
Peziza vacini
čiaška malá
Peziza recedens
čiaška miskovitá
Peziza succosa
řasnatka síromléčná
čiaška Moravcova
Peziza moravecii
čiaška Petersova
Peziza petersii
Obrázok nie je k dispozícii
čiaška pieskomilná
Peziza ammophila
Obrázok nie je k dispozícii
čiaška podvojná
Peziza phyllogena
řasnatka olivově hnědá
čiaška prevrátená
Peziza retrocurvata
čiaška príveskatá
Peziza apiculata
čiaška purpurová
Peziza subisabellina
řasnatka vínová
čiaška ružová
Peziza labessiana
čiaška Saccardova
Peziza saccardoana
čiaška sieťovitá
Peziza ostracoderma
čiaška sivohnedá
Peziza echinospora
řasnatka uhelná
čiaška spálenisková
Peziza lobulata
řasnatka spáleništní
čiaška stlačená
Peziza depressa
řasnatka stlačená
čiaška tmavomodrá
Peziza saniosa
řasnatka modromléčná
čiaška tmavoolivová
Peziza sepiatra
řasnatka tmavá
čiaška vagnerova
Peziza vagneri
čiaška včasná
Peziza ninguis
čiaška vlhkomilná
Peziza udicola
řasnatka vlhkomilná
Obrázok nie je k dispozícii
čiaška vosková
Peziza vesiculosa
řasnatka vosková
čiaška zelenkastohnedá
Peziza chlorophaea
Obrázok nie je k dispozícii
čiaška zrnitovýtrusná
Peziza pseudovesiculosa
čiaška zvrstvená
Peziza varia
řasnatka měnlivá
čiaška žltnúca
Peziza succosella
čiaška žltohnedá
Peziza subcitrina
čiaška žltomliečna
Peziza infuscata