Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod Uncinula

Názov huby Obrázky
Uncinula adunca
špirálovka topoľová
Obrázok nie je k dispozícii
Uncinula necator
špirálovka viničová
padlí vinné révy
Uncinula prunastri
špirálovka trnková
Obrázok nie je k dispozícii