Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod Trichoderma

Názov huby Obrázky
Trichoderma alutaceum
kyjovec tmavnúci
kyjovenka plavá
Trichoderma bavaricum
ponorenec
masenka bavorská
Trichoderma citrinoviride
ponorenec
masenka
Obrázok nie je k dispozícii
Trichoderma citrinum
ponorenec citrónovožltý
masenka citrónová
Trichoderma harzianum
trichoderma
zelenatka
Obrázok nie je k dispozícii
Trichoderma lixii
ponorenec
masenka
Obrázok nie je k dispozícii
Trichoderma petersenii
ponorenec Petersonov
masenka Petersonova
Trichoderma pulvinatum
ponorenec poduškovitý
masenka poduškovitá
Trichoderma simmonsii
ponorenec
masenka Simmonsova
Trichoderma sinuosum
ponorenec
masenka
Trichoderma sp.
trichoderma
Trichoderma spinulosum
ponorenec
masenka ostnitá
Trichoderma strictipile
trichoderma
Trichoderma sulphureum
ponorenec
másenka
Trichoderma viride
ponorenec hrdzavý
masenka rezavá
Trichoderma viridescens
ponorenec zelenkastý
masenka nazelenalá