Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod Pertusaria

Názov huby Obrázky
Pertusaria albescens var. albescens
pertusária belavá
děratka bělavá
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria amara f. amara
pertusária horká
děratka hořká
Pertusaria amarescens
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria aspergilla
pertusária
děratka kartáčovitá
Pertusaria bryontha
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria coccodes
pertusária
děratka kulovitá
Pertusaria constricta
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria corallina
pertusária
děratka korálová
Pertusaria coriacea
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria coronata
pertusária
děratka korunovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria dactylina
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria flavicans
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria flavida
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria geminipara
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria glomerata
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria hymenea
pertusária
děratka
Pertusaria chiodectonoides
pertusária
děratka ojíněná
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria leioplaca
pertusária hladká
děratka hladkokorá
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria multipuncta
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria obtecta
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria oculata
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria ophthalmiza
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria pertusa
pertusária bradavičnatá
děratka hladká
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria pseudocorallina
pertusária
děratka
Pertusaria pupillaris
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria pustulata
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria scepusiensis
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria schaereri
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria sommerfeltii
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii
Pertusaria stalactiza
pertusária
děratka
Obrázok nie je k dispozícii