Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod Monilinia

Názov huby Obrázky
Monilinia baccarum
monilínia bobuľová
Monilinia fructigena
monília malvicová
kloubnatička ovocná
Monilinia johnsonii
monilínia
hlízenka hlohová
Monilinia laxa
monilínia
Hlízenka chabá
Obrázok nie je k dispozícii
Monilinia oxycocci
monilínia
hlízenka
Monilinia urnula
monilínia
hlízenka