Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod Lepraria

Názov huby Obrázky
Lepraria alba
leprária
prášenka
Obrázok nie je k dispozícii
Lepraria alpina
leprária
prášenka
Obrázok nie je k dispozícii
Lepraria borealis
leprária
prášenka modrobílá
Obrázok nie je k dispozícii
Lepraria caesioalba
leprária
prášenka modrobílá
Obrázok nie je k dispozícii
Lepraria diffusa
leprária
prášenka
Obrázok nie je k dispozícii
Lepraria eburnea
leprária
prášenka
Obrázok nie je k dispozícii
Lepraria elobata
leprária
prášenka
Obrázok nie je k dispozícii
Lepraria granulata
leprária
prášenka
Obrázok nie je k dispozícii
Lepraria incana
leprária sivastá
otrus ošedivělý
Lepraria jackii
leprária
prášenka Jackova
Obrázok nie je k dispozícii
Lepraria lobificans
leprária
prášenka laločnatá
Obrázok nie je k dispozícii
Lepraria membranacea
leprária
prášenka blanitá
Lepraria neglecta
leprária
prášenka
Obrázok nie je k dispozícii
Lepraria nivalis
leprária
prášenka
Obrázok nie je k dispozícii
Lepraria rigidula
leprária
prášenka ztuhlá
Obrázok nie je k dispozícii
Lepraria sp.
leprária
prášenka
Lepraria umbricola
leprária
prášenka
Obrázok nie je k dispozícii
Lepraria vouauxii
leprária
prášenka Vouauxova
Obrázok nie je k dispozícii