Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod Hyphoderma

Názov huby Obrázky
Hyphoderma cremeoalbum
kožovka krémovobiela
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphoderma definitum
kožovka
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphoderma medioburiense
kožovka ružovkastá
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphoderma pallidum
kožovka bledá
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphoderma puberum
kožovka vláknitá
kornatka pýřitá
Obrázok nie je k dispozícii
Hyphoderma setigerum
kožovka štetinatá
kornatka spetocystidová