Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod Gymnopus

Názov huby Obrázky
Gymnopus alpinus
peniazovka horská
Obrázok nie je k dispozícii
Gymnopus androsaceus
tanečnica čiernohlúbiková
špička pochybková (žíněná)
Gymnopus aquosus
peniazovka bledá
penízovka vodnatá
Gymnopus brassicolens
peniazovka kapustová
Gymnopus confluens
peniazovka trsovitá
penízovka splývavá
Gymnopus dryophilus
peniazovka dubová
penízovka dubová
Gymnopus erythropus
peniazovka červenohlúbiková
penízovka červenonohá
Gymnopus foetidus
špička smradľavá
špička odporná
Gymnopus fuscopurpureus
peniazovka hnedočervená
Gymnopus fusipes
peniazovka vretenovitohlúbiková
penízovka vřetenonohá
Gymnopus hariolorum
peniazovka huňatá
penízovka věštecká
Gymnopus herinkii
peniazovka brezová
Obrázok nie je k dispozícii
Gymnopus hybridus
peniazovka hybridná
Obrázok nie je k dispozícii
Gymnopus impudicus
peniazovka odporná
Gymnopus luxurians
peniazovka
penízovka nádherná
Gymnopus ocior
peniazovka hnedá
Gymnopus perforans
tancuľka prevŕtaná
špička provrtaná
Gymnopus peronatus
peniazovka štipľavá
penízovka hřebílkatá
Gymnopus putillus
peniazovka
penízovka masová
Gymnopus quercophilus
vláskovec dubový
Gymnopus sp.
peniazovka
penízovka
Gymnopus vernus
peniazovka
penízovka jarní