Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod Dermea

Názov huby Obrázky
Dermea cerasi
kôrnatka
vyklenutka
Dermea padi
kôrnatka
vyklenutka střemchová
Dermea pinicola
kôrnatka
vyklenutka
Obrázok nie je k dispozícii
Dermea prunastri

Vyklenutka švestková
Dermea tulasnei
kôrnatka
Vyklenutka