Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod Clitocybe

Názov huby Obrázky
Clitocybe agrestis
strmuľka poľná
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe alexandri
strmuľka sivoplstnatá
strmělka Alexandrova
Clitocybe alnetorum
strmuľka jelšová
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe amarescens
strmuľka nahorklá
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe augeana
strmuľka hnojová
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe barbularum
strmuľka
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe brumalis
strmuľka neskorá
strmělka říjnová
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe candicans
strmuľka biela
strmělka bělostná
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe candida
čechratec belostný
běločechratka bělostná
Clitocybe catinus
strmuľka miskovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe costata
strmuľka rebernatá
strmělka kosťovitá
Clitocybe diatreta
strmuľka mäsovohnedá
strmělka masová
Clitocybe ditopa
strmuľka aromatická
strmělka aromatická
Clitocybe dryadicola
strmuľka driádková
strmělka dryádková
Clitocybe elegantula
strmuľka pôvabná
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe ericetorum
strmuľka vresovisková
strmělka pastvinná
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe font-queri
strmuľka
Clitocybe fragrans
strmuľka voňavá
strmělka vonná
Clitocybe fuligineipes
strmuľka horká
strmělka tmavonohá
Clitocybe gibba
strmuľka lievikovitá
strmělka nálevkovitá
Clitocybe gracilis
strmuľka krehká
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe harmajae
strmuľka Harmajova
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe hydrogramma
strmuľka
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe hygrophoroides
strmuľka šťavnačkovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe incilis
strmuľka prehĺbená
strmělka vyhloubená
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe inornata
strmuľka neúhľadná
strmělka nezdobná
Clitocybe metachroa
strmuľka premenlivá
strmělka středobarvá
Clitocybe nebularis
strmuľka inovaťová
strmělka mlženka
Clitocybe obsoleta
strmuľka nenápadná
strmělka nepatrná
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe odora
strmuľka anízová
strmělka anýzka
Clitocybe olivaceobrunnea
strmuľka olivovohnedá
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe phaeophthalma
strmuľka bublinatá
strmělka vodopisná
Clitocybe phyllophila
strmuľka hrabanková
strmělka listomilná
Clitocybe radicellata
strmuľka
strmělka ojíněná
Clitocybe rivulosa
strmuľka pásikavá
strmělka odbarvená
Clitocybe robusta
strmuľka statná
Clitocybe sp.
strmuľka
strmělka
Clitocybe squamulosa
strmuľka tmavošupinkatá
strmělka šupinkatá
Clitocybe subalutacea
strmuľka kožovožltkastá
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe tornata
strmuľka zaokrúhlená
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe trulliformis
strmuľka riasnatá
Clitocybe truncicola
strmuľka
Strmělka kmenová
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe umbilicata
strmuľka pupkovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Clitocybe vibecina
strmuľka žliabkovaná
strmělka žlábkovitá