Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod voskovička

Názov huby Obrázky
voskovička
Hymenoscyphus monticola
čiašočka
voskovička
Phaeohelotium fulvidulum
čiašočka
voskovička
Hymenoscyphus geogenum
čiašočka
voskovička
Hymenoscyphus eichleri
čiašočka
voskovička
Hymenoscyphus kathiae
čiašočka
voskovička
Claussenomyces prasinulus
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička
Claussenomyces atrovirens
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička
Hymenoscyphus albidus
čiašočka belavá
voskovička
Hymenoscyphus sp.
čiašočka
voskovička
Bisporella sp.
okrasník
voskovička
Hymenoscyphus vitellinus
čiašočka žĺtková
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička
Hymenoscyphus tatrae
čiašočka tatranská
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička
Hymenoscyphus taborense
čiašočka táborská
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička
Hymenoscyphus serotinus
čiašočka neskorá
voskovička
Hymenoscyphus salicellus
čiašočka vŕbová
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička
Hymenoscyphus repandus
čiašočka poprehýbaná
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička
Hymenoscyphus phyllophilus
čiašočka listomilná
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička
Hymenoscyphus phiala
čiašočka vetvičková
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička
Hymenoscyphus pallidosubolivaceus
čiašočka bledoolivová
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička
Hymenoscyphus ombrophiliformis
čiašočka listotvará
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička
Hymenoscyphus lutescens
čiašočka žltá
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička
Hymenoscyphus immutabilis
čiašočka nemenná
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička
Hymenoscyphus humuli
čiašočka chmeľová
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička
Hymenoscyphus consobrinus
čiašočka príbuzná
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička buková
Phaeohelotium fagineum
čiašočka kučeravá
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička bylinná
Hymenoscyphus herbarum
čiašočka byľová
voskovička citronová
Bisporella citrina
okrasník žltý
voskovička černavá
Holwaya mucida
holvaja lipová
voskovička hladká
Hymenoscyphus imberbis
čiašočka hladká
voskovička jarní
Hymenoscyphus vernus
čiašočka jarná
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička kostrbatcová
Bryoscyphus rhytidiadelphi
voskovička listomilná
Phaeohelotium epiphyllum
čiašočka listová
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička listová
Hymenoscyphus caudatus
čiašočka chvostnatá
voskovička pupkovitá
Phaeohelotium terrestre
drevnička žltá
voskovička sírová
Bisporella sulfurina
okrasník zimný
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička stopénkatá
Hymenoscyphus calyculus
čiašočka
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička štítovitá
Hymenoscyphus scutula
čiašočka ružovejúca
Obrázok nie je k dispozícii
voskovička žaludová
Hymenoscyphus fructigenus
čiašočka ovocná