Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod dřevomor

Názov huby Obrázky
dřevomor
Hypoxylon fuscoides
drevovček
Obrázok nie je k dispozícii
dřevomor
Hypoxylon perforatum
drevovček bodkovaný
dřevomor
Hypoxylon petriniae
drevovček
Obrázok nie je k dispozícii
dřevomor
Hypoxylon sp.
drevovček
dřevomor
Hypoxylon fuscopurpureum
drevovček hnedopurpurový
dřevomor červený
Hypoxylon fragiforme
drevovček bukový
dřevomor fialový
Hypoxylon vogesiacum
drevovček vogézsky
dřevomor hnědý
Hypoxylon fuscum
drevovček hnedý
dřevomor Howeův
Hypoxylon howeanum
drevovček Howeov
dřevomor Chestersův
Nemania chestersii
dřevomor moravský
Hypoxylon cercidicola
drevovček moravský
dřevomor oranžový
Hypoxylon ticinense
drevovček oranžový
dřevomor prsnatý
Entoleuca mammata
drevovček
dřevomor rezavý
Hypoxylon rubiginosum
drevovček hrdzavý
dřevomor různotvarý
Annulohypoxylon multiforme
drevovček mnohotvarý
dřevomor souvislý
Annulohypoxylon cohaerens
drevovček
dřevomor velký
Hypoxylon macrocarpum
drevovček rozložitý
dřevomor zakroucený (plazivý)
Nemania serpens
nemánia temná