Atlas húb


Najnovšie prírastky do atlasu

pahliva šafranová
pahliva šafranová
Crepidotus crocophyllus

chránená huba
Jiří Polčák
exsikát
hríb
hríb
Boletus mendax

Jiří Polčák
hríb Quéletov
hríb Quéletov
Boletus queletii

chránená huba
Jiří Polčák
pavučinovec mnohotvárny
pavučinovec mnohotvárny
Cortinarius multiformis

Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát
pavučinovec štíhly
pavučinovec štíhly
Cortinarius subpurpurascens

Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát
kučierka veľká
kučierka veľká
Sparassis crispa

Michal Mikšík (Hřibolog)
ohňovec Lundellov
ohňovec Lundellov
Phellinus lundellii

Maroš Peiger
mikroskop., exsikát