Atlas húb

huba
pavučinovec svetlogaštanový
Cortinarius castaneoides Peck


Najnovšie prírastky do atlasu

hríb vlčí
hríb vlčí
Boletus lupinus
Jiří Polčák
chránená
pavučinovec svetlogaštanový
pavučinovec svetlogaštanový
Cortinarius castaneoides
Pavol Kešeľák
mikroskop., exsikát
misôčka drevná
misôčka drevná
Pseudoplectania lignicola
Miroslav Comorous
mikroskop.
mäsovec guľatý
mäsovec guľatý
Sarcosoma globosum
Mgr Michal Mikšík (Hřibolog)
chránená, exsikát
jelenkovček rozliaty
jelenkovček rozliaty
Mycoaciella bispora
Mikuláš Lazor
mikroskop., exsikát
lachnetka biela
lachnetka biela
Lachnum virgineum
Petr Včelička
mikroskop., exsikát
čiaška buková
čiaška buková
Peziza arvernensis
Oldřich Roučka
mikroskop., exsikát
misôčka tmavá
misôčka tmavá
Pseudoplectania melaena
Maroš Peiger
chránená, exsikát
štítovnička
štítovnička
Scutellinia sp.
Radovan Bednár
mikroskop., exsikát
vláknohlivka
vláknohlivka
Byssonectria terrestris
Tomasz Pachlewski
mikroskop., exsikát
čerň vŕbová
čerň vŕbová
Rhytisma salicinum
Tomasz Pachlewski
exsikát
chlpatka ovčia
chlpatka ovčia
Lasiosphaeria ovina
Oldřich Roučka
exsikát
lúčnica krvavá
lúčnica krvavá
Hygrocybe miniata
Tomasz Pachlewski
mikroskop., exsikát
pakonárovka žltobiela
pakonárovka žltobiela
Clavulinopsis luteoalba
Tomasz Pachlewski
mikroskop., exsikát
lachnetka najmäkšia
lachnetka najmäkšia
Belonidium mollissimum
Patrik Mlčoch
mikroskop., exsikát
sypavka
sypavka
Lophodermium gramineum
Patrik Mlčoch
mikroskop., exsikát
vrcholovec
vrcholovec
Acrospermum graminum
Patrik Mlčoch
mikroskop., exsikát
chriapač
chriapač
Helvella sp.
Miloš Villaris

Zmeny v popisoch

vločnica agátová
Cercopemyces rickenii (Bohus) Dima & L. Nagy

23. 05. 2017

pavučinovec svetlogaštanový
Cortinarius castaneoides Peck

23. 05. 2017

trapelínka zrnitá
Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch

21. 05. 2017

trapelínka múčnatá
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James

21. 05. 2017

šereria
Schaereria fuscocinerea var. fuscocinerea (Nyl.) Clauzade & Cl. Roux

21. 05. 2017

šereria
Schaereria cinereorufa (Schaer.) Th. Fr.

21. 05. 2017

jelenkovček rozliaty
Mycoaciella bispora (Stalpers) J. Erikss. & Ryvarden

20. 05. 2017

chriapač voňavý
Helvella confusa Harmaja

17. 05. 2017

vláknohlivka
Byssonectria deformis (P. Karst.) U. Lindem. & M. Vega

16. 05. 2017

chlpatka ovčia
Lasiosphaeria ovina (Pers.) Ces. & De Not.

13. 05. 2017

malohubka ryšavá
Baeomyces rufus (Huds.) Rebent.

11. 05. 2017

stopkovnica otrubová
Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell

11. 05. 2017

lachnetka nahnedlá
Lachnum fuscescens (Pers.) P. Karst.

11. 05. 2017

vrcholovec
Acrospermum graminum Lib.

11. 05. 2017

diskovka
Brodoa atrofusca viď Allantoparmelia alpicola

10. 05. 2017

sypavka
Lophodermium gramineum (Fr.) Chevall.

10. 05. 2017

malohubka
Baeomyces carneus (Retz.) Flörke

09. 05. 2017

trapélia nahlúčená
Trapelia coarctata (Turner) M. Choisy

09. 05. 2017

_
Lambiella insularis (Nyl.) T. Sprib.

09. 05. 2017

Rimularia gibbosa (Ach.) Coppins, Hertel et Rambold
09. 05. 2017

_
Rimularia furvella (Nyl. ex Mudd) Hertel & Rambold

09. 05. 2017

šáločka močiarna
Placynthiella uliginosa (Schrad.) Coppins & P. James

09. 05. 2017

šáločka
Placynthiella oligotropha (J.R. Laundon) Coppins & P. James

09. 05. 2017

šáločka
Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James

09. 05. 2017

Lithographa varangrica (Th. Fr.) Zahlbr.
09. 05. 2017